เกี่ยวกับเรา


บริษัท พี.วี.ที. แอนด์ ที. พลาส จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่าย สินค้าในกลุ่มพลาสติกเพื่อการเกษตร ได้แก่ ท่อพีอี เทปน้ำพุ่ง ตาข่ายกรองแสง พลาสติกสำหรับโรงเรือนเพาะชำ พลาสติกสำหรับปูบ่อ พลาสติกคลุมดิน และถุงเพาะชำ อีก ทั้งยังเป็นผู้นำเข้า เทปน้ำหยด คุณภาพดีจากต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยีการผลิต และให้ความสำคัญการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้ได้ สินค้าที่ดี มีคุณภาพ

เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
เป็นที่ยอมรับและมั่นใจที่จะเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ตรา "เอิร์นนี่ แอดวานซ์"

มุ่งมั่น พัฒนา รักษาคุณภาพ


สินค้าของเรา


ข่าวสารและกิจกรรม


ขึ้นไปบนสุด